Kandydatka do Rady Miasta Rybnika - Joanna Ciesielska

Nazywam się Joanna Ciesielska. Jestem mieszkanką Rybnika dzielnicy Ochojec. Jestem matką, żoną, pracownikiem JSW S.A. KWK „Budryk” Jestem związana ze środowiskiem górniczym i jak każdy kto pracuje w tej branży ma na uwadze dobro wszystkich górników, poczucie bezpieczeństwa i stabilizację zawodową, choć wiemy, że od lat jest to coraz trudniejsze. Mam 40 lat.

Człowiek przede wszystkim! Ponad podziałami!

Chciałabym aby wreszcie zauważano potrzeby mieszkańców z ich perspektywy. Chcę słuchać, rozmawiać, realizować, wspierać, pomagać. Wyznaję również zasadę : „ Nie oceniaj innych, bo zostaniesz oceniony”. Człowiek ma prawo do własnego życia i do swoich poglądów.

Poważnie podchodzę do zasad współżycia społecznego oraz traktowania wszystkich z szacunkiem i godnością bez względu na status społeczny. Szczególnie chciałabym uczestniczyć w realizowaniu projektów mających na celu poprawę życia osób starszych oraz niepełnosprawnych, ponieważ jest tu bardzo wiele do zrobienia.

Jednym z wielu problemów jest ochrona naszego zdrowia w zakresie czystego powietrza. Należy w tym zakresie dać możliwości osobom mniej zamożnym. Dlatego należy wprowadzić inne rozwiązanie w zakresie wymiany instalacji grzewczej w formie dzierżawy.

MOJE ZADANIA:

1. Urzędy bez barier – w każdej dzielnicy dyżury osób, które będą pośredniczyć w załatwianiu spraw pomiędzy mieszkańcami a urzędami w Rybniku przy współpracy z radami dzielnic.
2. „Wesołe jest życie staruszka” – powstanie zespołów, których zadaniem będzie zbieranie informacji w zakresie funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie lokalnym oraz pomoc w sprawach socjalnych. Koordynowanie tych zadań z radami dzielnic.
3. Młody – też człowiek – współpraca z przedstawicielami oświaty oraz rodzicami dzieci i młodzieży w zakresie bieżących potrzeb oraz pomoc w realizowaniu projektów niezbędnych dla rozwoju.
4. Rozbudowa infrastruktury – stworzenie projektu wspólnie z mieszkańcami dzielnic w myśl „ Dzielnica Rybnika wizytówką miasta”
5. Uczestniczenie w organizowaniu imprez lokalnych z naciskiem na promowanie regionu przy udziale i współpracy z kołami gospodyń wiejskich.
6. Działania w zakresie dostępności do służby zdrowia min. w dzielnicy Ochojec ( Ośrodek Zdrowia). 7. Wspieranie lokalnej działalności gospodarczej. 8. Realizacja rozwiązań w zakresie wymiany instalacji grzewczej.

Zachęcam więc do głosowania w dniu 21 października na listę Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusz Gruszka i SRD.

Pozdrawiam serdecznie Joanna Ciesielska.
 

OKRĘG 1 - Kandydaci do Rady Miasta Rybnika

CHWAŁĘCICE, GOLEJÓW, GRABOWNIA, KAMIEŃ, OCHOJEC, ORZEPOWICE, RYBNIK-PÓŁNOC, RYBNICKA KUŹNIA, STODOŁY, ŚRÓDMIEŚCIE, WIELOPOLE