Oświadczenie SRD ws. obrony samorządności

Oświadczenie radnych Samorządowego Ruchu Demokratycznego Anny Gruszka i Henryka Cebuli. w sprawie uchwały o  „Poparciu apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 r. dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcie Karty Samorządności” odczytane podczas sesji Rady Miasta Rybnika w dniu 25 maja 2017 r.

Dzisiejsza, nadzwyczajna sesji RM Rybnika jest wynikiem nieudanej próby uzupełnienia przez radnych koalicji PO i WdR oraz FOR porządku obrad poprzedniej sesji o „Apel” dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce” oraz „Kartę Samorządności”. Nurtuje nas, przedstawicieli Samorządowego Ruchu Demokratycznego, jakie były uzasadnione wówczas przesłanki, że wykorzystując Statut naszego miasta chciano dopchnąć kolanem do porządku obrad przedmiotowy „Apel”? Dlaczego radnym, zaledwie na dzień przed sesją udostępniono materiały w wyżej wymienionym temacie, skoro obrady Forum Samorządowego miały miejsce ponad miesiąc temu. Dlaczego chciano pozbawić nas rzetelnego zapoznania się z tym „Apelem” i merytorycznej dyskusji nad jakże ważnym tematem związanym z samorządem? Dziś możemy jedynie domyślać się, że była to chęć ucieczki przed dzisiejszą dyskusją. A może była to realizacja polecenia politycznego? Tak, czy owak, jako radni Samorządowego Ruchu Demokratycznego uważamy, że wciąga się nas w rozgrywki polityczne jakie toczą się pomiędzy PiS i PO, której towarzyszy PSL. Tym bardziej, że podobno „Apel” ten powstał w gabinetach PSLu i nie zmienia jego politycznego zabarwienia fakt, że później firmowało go 7 organizacji zrzeszających samorządy. Czy takie działania mają cokolwiek wspólnego z samorządem?

 Czy samorząd na tej sali ma się dobrze? A może też potrzebuje wystosowania odrębnego apelu? Pytamy, czy cokolwiek wspólnego z poszanowaniem lokalnego samorządu ma zgłaszanie przez was wniosków formalnych mających za zadanie przerwać dyskusję w chwili, gdy przybiera ona niekorzystny obrót dla sprawujących władzę w Rybniku? Czy nieuzasadnione wtrącanie się przewodniczącego Rady Miasta pana Mury w wypowiedzi radnych ma znamiona poszanowania lokalnego samorządu? Czy nieudzielanie przez Prezydenta Miasta odpowiedzi na istotne pytania radnych jest poszanowaniem lokalnego samorządu?

Przytoczone pytania proszę potraktować jako pytania retoryczne.

W związku z powyższym oraz politycznym podtekstem „Apelu” nie możemy go poprzeć, jednakże jako członkowie Samorządowego Ruchu Demokratycznego chcemy podkreślić jak ważny jest dla nas samorząd. Szczęśliwie składa się, że dzisiaj rozmawiamy o samorządzie, który już za dwa dni, tj. 27 maja obchodzić będzie dwudziestą siódmą rocznicę swego odrodzenia. Była to jedna z ważniejszych zdobyczy polskiej demokracji,  zmian jakie miały miejsce po roku 1989. Idea jaka przyświecała powstaniu samorządów oparta była na zasadzie, żeby zadania, które nie muszą być rozwiązywane na poziomie państwowym były rozpatrywane jak najbliżej obywatela. Służyła temu dokonana decentralizacja władzy publicznej dając nam tzw. małe ojczyzny, które reprezentuje lokalny samorząd. Jesteśmy przekonani, że jednym z gwarantów ustroju państwa polskiego jest poszanowanie konstytucyjnych praw samorządu i ich nienaruszalność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *