WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SRD

Zarząd stowarzyszenia zwołuje na dzień 08 maja 2018 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Samorządowy Ruch Demokratyczny. Zebranie rozpocznie się o godz. 18.00 w restauracji Laguna  (Rybnik, ul. Rudzka 237A).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego WZC
 3. Wybór Protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przyjęcie Regulaminu obrad
 6. Wybór Komisji Skrótacyjno-Wyborczej
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wnosków
 8. Sprawozdanie organów statutowych
 9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
 10. Podjęcie uchwał: a) zatwierdzenie bilansu finansowego za rok 2017, b) przyjęcie sprawozdania Zarządu, c) przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 11. Wybór członka Zarządu
 12. Udział stowarzyszenia w wyborach samorządowych 2018
 13. Wolne wnioski
 14. Zakończenie Zebrania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *