Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SRD

W dniu 19.06.2017 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia SRD, które obradowało zgodnie z przyjętym po zmianach porządkiem obrad.

PORZĄDEK OBRAD PRZYJĘTY PRZEZ CZŁONKÓW WZC

1. Otwarcie - Prezes SRD

2. Wybór Przewodniczącego obrad WZC

3. Wybór Protokolanta WZC

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Przyjęcie regulaminu obrad

6. Wybór Komisji Skrótacyjno-Wyborczej

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

8. Przyjęcie sprawozdania organów statutowych:
a) Zarządu
b) Komisji Rewizyjnej
c) finansowe za 2016 rok

9. Dyskusja nad sprawozdaniami

10.Podjęcie uchwał w sprawie
a) zatwierdzenia bilansu za 2016 r.
b) przyjęcia sprawozdania Zarządu
c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
d) udzielenie absolutorium Zarządowi

11. Wybór członka Zarządu

12. Omówienie kierunków rozwoju działalności statutowej i podjęcie stosownych uchwał

13. Wolne wnioski i zakończenie 
Zrealizowało zaproponowany porządek obrad. W trakcie realizacji pkt. 11 dokonano wyboru członka Zarządu SRD. Został nim kolega Adam Bober.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *