Walne zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd na swym posiedzeniu w dniu 11.05.2017 r. , zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Samorządowy Ruch Demokratyczny, podjął decyzję o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków na dzień 19 czerwca 2017 r. Zebranie odbędzie się w Rybniku w restauracji Laguna przy ulicy Rudzkiej 237 A o godz. 18.00.

       Porządek zebrania: 

1.Otwarcie Walnego Zebrania Członków 

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków 

3.Wybór Protokolanta Walnego Zebrania Członków 

4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok obrachunkowy 

5.Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia 

6.Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

7.Wolne głosy

8.Zamknięcie Walnego Zebrania Członków 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *