Kandydat do Rady Miasta Rybnika - Zdzisław Drążewski

Mam 56 lat żonaty. Jestem emerytem. Od wielu lat pracuję w radzie dzielnicy Maroko Nowiny. W obecnej kadencji pełnię funkcję zastępcy przewodniczącej rady dzielnicy. Jestem wiceprzewodniczącym stowarzyszenia Przyjaciół - Maroko Nowiny. Zasiadam też w zarządzie Wspólnoty Osiedla Wieczorka tzw. Dolne Osiedle. Jestem współprowadzącym klub Seniora w dzielnicy. Pomagam społecznie starszym ludziom w jesieni ich życia i w rozwiązywaniu ich problemów życiowych związanych z ich podeszłym wiekiem, które szcególnie dotkliwe są dla ludzi w podeszłym wieku.

Będąc radnym w Radzie Miasta Rybnika chciałbym w szczególności zająć się seniorami i móc dalej im pomagać , dlatego proszę o zagłosowanie na mnie. Ubiegam się o Wasz głos startując z list KWW Tadeusz Gruszka i SRD.

Zachęcam więc do głosowania w dniu 21 października na listę Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusz Gruszka i SRD.

Pozdrawiam serdecznie Zdzisław Drążewski